Over BJW

BJW Wonen is een bedrijf waarin Webo B.V., Van de Kreeke B.V. en Kamphuis Management B.V. samenwerken in gelijk belang. Bas, Jan en Willem zijn de voornamen van de initialen BJW.

Missie

Bewoners van woningen gebouwd in de 50-er t/m de 90-er jaren zitten vaak klem tussen (te) hoge woonlasten en een kwalitatief laakbare woning. Vochtig, tochtig, een hoge energierekening en slechte staat van onderhoud.

De missie van BJW Wonen is gezond en comfortabel wonen bereikbaar en betaalbaar te maken voor elke levensfase.

Visie

De manier waarop deze missie gestalte krijgt, is door bestaande patronen te doorbreken en innovatie als uitgangspunt voor verandering te nemen. BJW Wonen richt zich op de realisatie van duurzaam betaalbare oplossingen door woningen blijvend aanpasbaar te verbouwen op een manier dat het verbruik van energie drastisch beperkt wordt. Daardoor komt er geld vrij dat voorheen aan de energierekening besteed werd, dat ingezet wordt voor de financiering van de verbouwing. Oplossingen op maat, passend bij elke levensfase, zijn katalysator voor de verandering van de hele omgeving, waardoor wijken leefbaarder worden. Industrialisatie van het verbouwproces is leidend in het op grote schaal kunnen toepassen.

Kernwaarden

De kernwaarden van BJW Wonen zijn gedreven, innovatief en betrokken. De wil om dingen te verbeteren zonder dat er per se meer financiële middelen voorhanden zijn, zien wij als een uitdaging en niet als een beperking. Er valt veel te verbeteren door op een andere, geïntegreerde manier te kijken naar vraagstukken en op een andere, interdisciplinaire, samen te werken. In de manier waarop wij met elkaar, onze klanten en onze partners omgaan, zullen wij steeds onze gedrevenheid om dingen te verbeteren, onze innovatieve manier van denken en werken om dat mogelijk te maken en onze betrokkenheid met mens en omgeving voorop stellen.